24 изложбени табла за историята на първите природозащитни дейци и закони, първите защитени територии в България (Рила, Витоша, странджанските, пирински и родопски резервати и други) и проблеми, свързани с природата в началото на XX век. Каква е връзката им с днешните проблеми? Можете да видите до 19 март на изхода към паметника в Княжевската градина на метростанцията до Софийския университет.

Всички представени документи, както и много други от периода 1928 – 1958 г., са достъпни за публично ползване онлайн чрез страницата „Архиви за природа“ на адрес http://www.ekoarhiv.bg/. „Архиви за природа“ е интернет присъствието на проект „Архив за защитените територии в България в помощ на управлението и опазването на околната среда ” на Асоциацията на парковете в България (АПБ). Проектът е финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП за 2009 – 2014 г. http://www.ngogrants.bg/

Share