Дейности

 • За Балкана и хората (55)
 • Архиви за природа (6)
 • Становища и анализи (15)
 • Архив (2)
 • Бъдещи природозащитници (5)
 • Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони (23)
 • Информирано гражданско участие в полза на природата (2)

 • Започва четвъртата сесия на Програмата за финансиране на ПББ/Подпомагащ биоразнообразието бизнес/

  Днес, 21.03.2016 г, Асоциация на парковете в България стартира процедура за набиране на проектни предложения в рамките на Програмата за финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес. …

  пълният текст »

  Резултати от разглеждането на проектните предложения за подпомагащ биоразнообразието бизнес

  На 25 февруари 2016 г. се проведе заседание на комисията по оценка на четири проектни предложения за финансиране по Програмата за подпомагащ биоразнообразието бизнес (ПББ), …

  пълният текст »

  До 10 февруари 2016 г. АПБ набира проектни предложения за опазване на биоразнообразието в Стара планина

  Днес, 10.01.2016 г., в рамките на проект „За Балкана и Хората“ Асоциация на парковете в България стартира процедури за набиране на проектни предложения по Програмата …

  пълният текст »