Дейности

  • За Балкана и хората (55)
  • Архиви за природа (6)
  • Становища и анализи (15)
  • Архив (2)
  • Бъдещи природозащитници (5)
  • Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони (23)
  • Информирано гражданско участие в полза на природата (2)

  • Програма за финансиране на бизнес, поддържащ биоразнообразието

    Асоциация на парковете в България стартира процедура по набиране на проектни предложения в рамките на Програмата за финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес. Проектните предложения трябва …

    пълният текст »

    Без разрешително се унищожава водопад в парк Беласица

    Асоциация на парковете в България, организации от Коалиция „За да остане природа в България”, Българска туристическа камара, инициативата „Зелени закони“, инициативата „Прозрачни планини“, Българска асоциация …

    пълният текст »