Дейности

 • За Балкана и хората (55)
 • Архиви за природа (6)
 • Становища и анализи (14)
 • Архив (2)
 • Бъдещи природозащитници (2)
 • Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони (14)

 • Приключи конкурсът за кратко име на проект “Да свържем опазването на природата и развитието на селските райони”

  В началото на годината Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) обяви конкурс по интернет за кратко име на българо-швейцарския проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото …

  пълният текст »

  Българо-швейцарски проект представя връзката между опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони

  Проектът „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“ е четиригодишен и ще се изпълнява в партньорство от четири швейцарски и седем …

  пълният текст »