Дейности

 • За Балкана и хората (55)
 • Архиви за природа (6)
 • Становища и анализи (15)
 • Архив (2)
 • Бъдещи природозащитници (5)
 • Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони (23)
 • Информирано гражданско участие в полза на природата (2)

 • Презентации от първото проведено обучение на АПБ в рамките на проект “За Балкана и Хората”

  В периода 22-26 април 2013 г. в гр. Трявна Асоциацията на парковете в България проведе 5-дневно обучение за повишаване капацитета на служителите в администрациите, отговорни …

  пълният текст »

  Девет проекта се състезават за финансиране по Програмата за подпомагащ биоразнообразието бизнес

  На 30 юли приключи приемът на проекти по първата покана за финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес (ПББ). В Асоциация на парковете в България бяха постъпили …

  пълният текст »

  До 30 юли АПБ приема проекти за финансиране по програма за подпомагащ биоразнообразието бизнес

  Асоциация на парковете в България има удоволствието да съобщи, че започва Програмата за финансиране на подпомогащ биоразнообразието бизнес. Предоставяното финансиране, в размер до 35 000 …

  пълният текст »

  На 3 и 4 юни във Враца и Чипровци ще бъде представена програмата за финансиране на ПББ

  Потенциални кандидати от района на ПП „Врачански Балкан“ и Натура 2000 зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“, интересуващи се от финансиране по програмата за …

  пълният текст »