Дейности

 • За Балкана и хората (55)
 • Архиви за природа (6)
 • Становища и анализи (15)
 • Архив (2)
 • Бъдещи природозащитници (5)
 • Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони (23)
 • Информирано гражданско участие в полза на природата (2)

 • Становище на АПБ по Наредбата за реда за управление на горските територии – собственост на Столична Община

  Асоциация на парковете в България изпрати становище по проекта на Наредбата за реда за управление на горските територии – собственост на Столична Община, публикувана на страницата …

  пълният текст »