Дейности

 • За Балкана и хората (55)
 • Архиви за природа (6)
 • Становища и анализи (15)
 • Архив (2)
 • Бъдещи природозащитници (3)
 • Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони (22)
 • Информирано гражданско участие в полза на природата (2)

 • Остават броени дни за включване в най-голямото национално обучение за експерти в системата на защитените територии

  Асоциация на парковете в България организира четвърто обучение за повишаване капацитета на служителите на структурите и организациите, отговорни за опазването на природата, на защитените територии …

  пълният текст »