Карта: www.strandja.bg/

Карта: www.strandja.bg/

По повод публикации в електронните медии за възложено изграждане на ограда по българо-турската граница на територията на Резерват Узунбоджак, днес от АПБ изпратихме писмо до МОСВ и до областния управител на Бургас. Според Закона за защитените територии изграждането на оградата в резервата е недопустимо, а прокарването на просеки чрез сеч в резервата може да се извърши само след положително становище от страна на БАН и Националния съвет за биологично разнообразие.

С писмото ни можете да се запознаете тук.

А заповедта за обявяване на резерват Узунбоджак можете да намерите тук: http://eea.government.bg/zpo/docs/1-1-15-2245-1956.pdf. Източник: Регистър на защитените територии и защитените зони в България.

Share