Logo_BSCP (2)Днес, 15.03.2016 г. в офиса на АПБ се проведе заседание на Комисията за оценка на допуснатите до втори етап на селекция проектни предложения по Програмата за финансиране на ПББ. Комисията след като разгледа проектните предложения, констатира, че изисканата информация е допълнена и предложи сключване на договори със следните кандидати:

1. Проект № 1: „ПиМ Консултинг“ АД

2. Проект № 2: „Био Земя“ ЕООД.

Програмата за финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес, която се изпълнява в рамките на компонент B.7. на проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Асоциация на парковете в България  следва да подпише договори пред нотариус.

Share