Днес, 12.09.2019 Асоциация на парковете в България изпрати становище по повод обявените процедури за промяна границите и площта на Природен парк „Персина“ на електронните страници на МОСВ и РИОСВ Плевен, с което категорично не подкрепя предложенията за намаляване на площта на природния парк.

Според Асоциацията на парковете част от предложените имоти за изключване от границите на парка не са застроени и имат изключителна консервационна значимост за ценни растителни и животински за района видове. Притеснително е и че с предложенията се цели намаляване на площта на парка с още 36 639 дка.

Пълният текст на становището на АПБ можете да прочетете тук.

 

Share