Асоциация на парковете в България организира първия уебинар от поредицата уебинари „Натура 2000-професионалният поглед“. Той ще се проведе на 22.01.2019 г. от 16 до 17 часа в зала „Г8“, находяща се на ул. „Гладстоун“ № 8, гр. София. Уебинарът ще бъде излъчен наживо в специално създадената група във фейсбук „Натура 2000 – професионалният поглед“, както и през специалната платформа zoom: https://zoom.us/s/7824218253.

Темите, които ще бъдат обсъдени по време на първия уебинар, предвиждаме да бъдат следните:

0. Как искаме да се провеждат уебинарите, за да са удобни и полезни за всички ни?

1. Решение на Съда (втори състав) от 7 юни 2018 г. Raoul Thybaut и др. срещу Région wallonne. Преюдициално запитване, отправено от Conseil d’État (Белгия) по дело С-160/17 заради актуалното им използване в практиката на ВАС тази седмица.

2. Проектозакон за изменение на ЗБР: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx…

Записи от уебинарите ще бъдат качвани в канала ни в Youtube.com.

Ако имате желание да участвате, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се изпълняват в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, финансиран от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

Share