ttps://www.novinite.com

Снимка: ttps://www.novinite.com

На 30.11.2018 г. председателят на Асоциация на парковете в България – Тома Белев внесе становище в Комисията по опазване на околната среда и водите по отношение Закона за чистотата на атмосферния въздух. Със становището ни е обърнато внимание както на липсата на стандарти и механизми за контрол на основния източник на замърсяване – ФПЧ, така и за липсата на регламент за използването на горива за битовото отопление и за изгаряне на дървесина.

Със становището на АПБ е засегната и поправка в Закона за чистотата на атмосферния въздух, предложена от народните представители Атанас Стоянов и Борис Ячев, с която се цели промяна на Закона за защитените територии.

С целия текст на становището ни можете да се запознаете тук: Stanovishte_APB_ZID_ZCHAV_44_30112018

Share