Асоциация на парковете в България е създадена през 2003г. Основна цел на нашата дейност е опазване и увеличаване на защитени територии и зони.
Асоциацията помага на местни общности за опазването на любими реки и гори и в развитието на природосъобразен бизнес. В специален сайт опазваме архивите на българската природозащита, и сме силно ангажирани с обучения на млади хора и професионалисти.
Сред значителните ни успехи са обявяването на нови защитени територии, биосферни паркове, защитата на 109 000 ха стари гори и акции по спасяването на парковете Пирин, Странджа и Витоша от застрояване. В партньорство с други организация Асоциацията е носител на две годишни награди на ЕК за Натура 2000.
Асоциацията участва в подобряването на природозащитното законодателството и следи за потенциални заплахи от измененията му. Ако сте участвали в акции срещу промени на законите за горите, за защитените територии, за лова, за биологичното разнообразие, за
достъпа до правосъдие и т.н. означава, че вече сте ни помагали.
След 2021 г. Асоциацията ще работи за увеличаване на броя на защитените вековните дървета. Нашият план е да защитим поне 100 вековни дървета за първата година.

Eдва 2193 са защитените вековни дървета в България. През 2020 нито едно дърво не е било защитено. Без законова защита древните пазители на история, традиции и генофонд са заплашени от унищожаване.

За да ги опазим, са нужни теренни проучвания,
експертизи, срещи със собствениците им и участие в комисии към РИОСВ. За защита на 1 дърво разходите са около 1000 лв.

Share