Асоциация на парковете в България (АПБ) остро възразява срещу разпространяваните от министъра на околната среда и водите – Нено Димов лъжи и фалшиви новини. На 15.11.2017 г. в сутрешния блок на Нова ТВ министърът на околната среда и водите – Нено Димов многократно изказа и повтори няколко явни лъжи, започвайки с твърдението, че в националните паркове в България е разрешено строителството на ски-писти и спортни съоръжения, продължавайки с лъжата, че плановете за управление на националните паркове са рамков документ и не включват инвестиционни намерения и че всички инвестиционни намерения в Национален парк Пирин се подлагат на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС)  и завършвайки с пример за австрийските национални паркове, като посочи парка Нокберг за един от тях, в който 20% от територията била застроена със ски писти.

Асоциация на парковете в България държи да отбележи, че министърът на околната среда и водите е върховният орган по Закона за защитените територии и не му приляга да разпространява неверни твърдения за законодателството в България.

Ако министърът на околната среда и водите г-н  Нено Димов прочете Закона защитените територии ще види в неговия чл. 21, т. 1, че в националните паркове е разрешено ограничено строителство, но за спортните съоръжения е допустимо само техния ремонт, но не и ново строителство. От АПБ припомняме, че тази разпоредба на Закона за защитените територии беше внесена като предложение от министър Евдокия Манева, чийто главен секретар беше настоящият министър, през 2000 г., и гласувана на 1.06.2000 г. от Тридесет и осмото Народно събрание.

Напомняме на министър Димов и чл. 22 на Закона за защитените територии, в който е посочено, че зонирането, районите, местата, начините и другите условия за извършване на дейностите в националните паркове се определят с плановете им за управление, което е точно обратното на неговото твърдение, че плановете за управление са рамков документ.

Що се отнася до твърдението как лично министър Нено Димов е проверил в как в Национален парк Нокберг 20% от територията била заета от ски писти и съоръжения, сме длъжни да посочим, че в Австрия има 6 национални парка и Нокберг не е сред тях. Ако министър Димов си беше направил труда да отвори интернет страницата на парка Нокгберг, щеше да установи, че Нокберг е биосферен парк, нещо много различно от национален парк. В биосферните паркове е задължително да има населени места и всякакви производства. Ще припомним на министър Димов, че лично той внесе номинацията за Биосферен парк Сребърна, в чиято площ е включен и областният град Силистра.

Твърдението как всички инвестиционни намерения се подлагат на оценка на въздействие върху околната среда е категорично невярно. През последните 10 години, когато ски-зоната в Национален парк Пирин беше практически удвоена по площ чрез допълнителни разширения, за нито едно от тях няма проведена процедура по ОВОС. Нещо повече – само за последните 3 месеца МОСВ разреши на концесионера в Национален парк Пирин – „Юлен“ АД няколко инвестиционни намерения за строителство, нарушаващи действащия План за управление и Закона за защитените територии, без такава процедура.

В заключение от Асоциацията на парковете в България изразяваме силното си безпокойство, че в месеците, когато целия Европейски съюз търси решение за преодоляване на проблема с фалшивите новини и алтернативните факти, един българския министър си позволява да бъде техен рупор и да заблуждава българските граждани.

 

Препратки:

Изявление на министъра по околна среда и води –  Нено Димов в сутрешния блок на Нова ТВ https://nova.bg/news/view/2017/11/15/198604/%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE/

Закон за защитените територии: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134445060

Интернет страница на австрийски национални паркове: http://www.nationalparksaustria.at/en/pages/default.aspx

Интернет страница на Биосферния парк Нокберг: http://www.biosphaerenparknockberge.at/

Стенограма от заседанието на Тридесет и осмото Народно събрание от 1.06.2000 г.: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/6/ID/888

 

 

За контакти:

инж. Тома Белев – председател на УС на АПБ

Share