Коалиция „За да остане природа в България“, в която членува и Асоациация на парковете в България, протестира срещу злоупотребата с власт и незачитане на съдебните решения от страна на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и настоява за наказание на виновните лица. Преди дни БАБХ иззе 143 диви птици от Столичния зоопарк и ги умъртви – без необходимите документи, погазвайки закона и въпреки влязло в сила решение на съда птиците да не се унищожават.

Умъртвените птици са били внесени незаконно на територията на страната през Дунав мост 2 и са били предоставени на зоопарка от РИОСВ-Монтана. Имало е писмени доказателства, че са клинично здрави. От БАБХ обаче са отказали да впишат в протокола тези доказателства и са ги пренебрегнали, става ясно от определението на съда. Вместо това оттам официално в свое съобщение се оправдават с риск от епидемия на птичи грип.

БАБХ издава заповед за умъртвяването на птиците, която е обжалвана от Директора на столичния зоопарк. Съдията решава делото още същия ден в полза на жалбоподателя, като съдът спира заповедта на агенцията да убие 143 диви птици. Но за тях е вече късно.

Зоопаркът в София е и спасителен център и редовно предоставя убежище на конфискувани от граничните власти редки и защитени животни. Той има и карантинен център за подобни случаи. Но според официалното съобщение на БАБХ този център „не може да бъде използван за спасителен център за конфискувани животни и всяко въвеждане на животни с неясен статус крие риск от въвеждане и разпространение на заболявания в зоологическата градина“.

Експерти на коалицията „За да остане природа в България“ по снимките на конфискуваните екземпляри са определили следните видове: Планинска гъска (Anser indicus), Каролинка (Aix sponsa), Мандаринка (Aix galericulata) – вкл. албиносни форми, Шилоопашата патица (Anas acuta), Байкалско бърне (Anas formosa), Лебед-коскороба (Coscoroba coscoroba) (включен е в Приложение 2 на Вашингтонската конвенция за международната търговия със застрашени видове), Белолицева свиреща патица (Dendrocygna viduata), Ръждива свиреща патица (Dendrocygna bicolor), Египетска гъска (Alopochen aegyptiaca), Магеланова гъска (Chloephaga picta), Андска гъска (Chloephaga melanoptera), Австралийска гъска (Cereopsis novaehollandiae), Американска тръноопашата потапница (Oxyura jamaicensis), Чернокрило бърне (Callonetta leucophrys). Истинска международна колекция, която е унищожена, заради безцеремонно погазване на законите от една държавна институция, създадена за да съблюдава спазването им. Призоваваме виновните за това деяние да бъдат наказани от министъра на земеделието и храните.

Share