В периода 3-4 октомври 2019 г. представители на Асоциация на парковете в България, Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и WWF България взеха участие в международна конференция за опазване на природата. Събитието се проведе в гр. Тбилиси, Грузия, в рамките на проект „Млади лидери за опазване на природата“, финансиран по програма Еразъм+ на ЕС и изпълняван в партньорство между БДЗП, Грузинското дружество за защита на дивия свят(SABUKO) и Турското дружество за защита на птиците (Doğa Derneği). Конференцията беше организирана от водещия партньор на проекта – SABUKO. В събитието участваха и представители на Doğa Derneği, на Mладежката глобална организация за опазване на биоразнообразието и природата GYBN, немската организация за международно сътрудничество GIZ, WWF Кавказ и други.

По време на конференцията участниците от БДЗП представиха следните теми:

Мониторинг и анализиране на данни за птиците, включително информационната система за събиране и споделяне на орнитологични данни Smart Birds Pro, даваща широки възможности за своевременно и качествено събиране на данни за птици и други животни и растения. По време на представянето за пръв път бе споделено, че от 7 октомври чрез мобилното приложение Smart Birds Pro, ще стане възможно и събирането на данни за заплахи, което ще разшири много обхвата на работата, както и интереса към него от страна на природолюбители;

Фотография в опазването на дивата природа, като важен инструмент за осъществяване на природозащитни дейности;

Престъпления срещу птици и решения – тема, актуална във всички страни, представени на конференцията, доколкото бракониерския лов, ограбването на гнезда, незаконната търговия, отравянето и други посегателства са регистрирани навсякъде. По темата бяха представени заплахите и посегателствата върху египетския лешояд – световно застрашен вид, който се среща и в трите страни.

Бе споделен опитът на БДЗП за противодействие срещу отровите в България в рамките на проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, финансиран по програма LIFE.

– Новите мащабни усилия на БДЗП и ЧЕЗ България, в рамките на проект „Живот за птиците“, финансиран по програма LIFE, за обезопасяване на електропроводи и щъркелови гнезда с цел намаляване смъртността на птиците от електропреносната инфраструктура в Западна България. В следващите години по проекта се предвижда да бъдат обезопасени над 5400 електрически стълба и над 900 гнезда на бял щъркел.

Особено интересна дискусия в аудиторията предизвика представената от Ирина Матеева от БДЗП и Мария Качамакова от WWF-България тема за ветропарковете и малките ВЕЦ в България. Подобни тенденции на несъобразено с природата развитие на двата типа възобновяеми източници на енергия се наблюдава и в Грузия, и в Турция, поради което споделеният български опит бе особено ценен за участниците.

Борислава Мирославова от WWF България по време на конференцията разказа за опазването на есетрите в река Дунав.

Зорница Стратиева от АПБ пък представи постер с нарушенията на европейското законодателство по българското Черноморие през последните 10 години, където бяха обобщени основните проблеми, както и усилията на Коалицията „За да остане природа в България“ за правоприлагането и за опазването на природата по Черноморието.

В рамките на конференцията бяха засегнати още множество теми, свързани с проучването и опазването на природата, като събиране на данни чрез фотокапани, дистанционни методи за анализ на данни, възстановяване и управление на пасища, природосъборазно земеделие, работа с местни хора и насърчаване на местните общности в опазването на природата, участие на младите хора във вземането на решения в рамките на Конвенцията по биологичното разнообразие и др. По тези теми опитът си споделиха представителите от Грузия, Турция и Германия.

Конференцията за опазване на природата в Грузия беше заключителното събитие на проекта „Млади лидери за опазване на природата“ и на практика беше организирана и водена от обучените млади хора в рамките на проекта. Всички те са мотивирани да продължат да работят за опазване на природата и вече мислят за следващите си стъпки в тази насока.

Share