Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони

Уебинари № 17 и № 18

На 30.09.2019 г. от 15.00 ч. ще се проведат уебинари № 17 и № 18 от поредицата уебинари, които организираме в рамките на проект „Повишаване на …

пълният текст »