Съдържание

  • Няма категории

„Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“

Асоциацията на парковете в България изпълни в периода 2019-2020 проект BG05SFOP001-2.009-0109 „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на …

пълният текст »

Mонография на тема „Модeл за устойчиво развитиe на формираща сe туристичeска дeстинация по примeра на община Ботeвград”

През месец декември 2019 г. излезе от печат монографията на д-р Десислава Алексова на тема „Модeл за устойчиво развитиe на формираща сe туристичeска дeстинация по примeра …

пълният текст »