Становище на АПБ по Наредбата за реда за управление на горските територии – собственост на Столична Община

Асоциация на парковете в България изпрати становище по проекта на Наредбата за реда за управление на горските територии – собственост на Столична Община, публикувана на страницата …

пълният текст »