МОСВ предлага опасно отслабване на екомрежата Натура 2000 и изключване на гражданските организации и учени от природозащитната работа

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“, в която членува и Асоциация на парковете в България, изпраща днес писмо …

пълният текст »