Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“, предупреждава, че водата на Пирин отива лесно при концесионера на ски зона Банско с гласуваните днес от парламента промени в преходните и заключителни разпоредби на Закона за чистота на атмосферния въздух (!)

Така индиректно, в нарушение на правилника на Народното събрание и без никакви аргументирани мотиви, беше променен Законът за защитените територии (ЗЗТ), и вече е позволено да се изменят естествените водни течения в националните паркове, вкл. коритата на реките, за да осигуряват вода за производство на изкуствен сняг.

Промяната беше предложена от депутати от „Обединени патриоти“ по време на второто четене на закона.

Природозащитниците ще уведомят Европейската комисия за нарушение на Директивата за местообитанията. Този режим за водите в Национален парк Пирин касае три защитени зони от европейската екологична мрежа Натура 2000 и нито един кв.м. извън тях, поради което неговата промяна трябва да бъде предшествана от оценка за съвместимост с мрежата.

Коалицията „За да остане природа в България“ припомня, че в последните години Коледа е благодатно време за концесионера на ски зона „Банско“. Преди година беше направен опит планът за управление на Национален парк Пирин да се промени така, че да даде възможност за мащабни сечи и строежи в парка. Сега се направи законодателна промяна, която отново ще облагодетелства концесионера на ски зона „Банско“.

„Юлен АД“ има нужда от водохващания за изкуствен сняг, а понастоящем такива не са разрешени. Ако те минат маскирани като отклонения на води за превенция от наводнения, община Банско, като миноритарен акционер във фирмата концесионер, лесно ще уреди от тях да се взема вода за изкуствен сняг.

На 27 декември 2018 г., четвъртък, от 8,30 ч. природозащитниците организират флашмоб пред Министерски съвет: „Не ни пързаляйте за Пирин“.

„Елате на 27.12. пред най-голямата пързалка в България – сградата на българското правителство. Ще се пробват да променят концесионния договор в полза на нарушителя. Ние настояваме единствено да се спазват законите в България и да не се допуска строителство в Национален парк „Пирин“. След доказаните нарушения, договорът за концесията трябва да бъде разтрогнат, а не променян в полза на нарушителя.

Вземете със себе си зимната екипировка – ски, сноуборд, снегоходки, щеки, шейни. А ако нямате, вземете балдъзата си и други роднини 🙂 Ще ползваме екипировката по предназначение и не само.“

Това се казва в събитието в социалните мрежи:
https://www.facebook.com/events/543026166163092/

Share