АПБ организира дискусия на тема „Бъдещето на заменените гори в България“ на 22 януари от 11 ч. в Пресклуба на БТА.

Като участници в дискусията са поканени представители на отговорните за горската политика институции – ИАГ, МЗХ, МОСВ, ресорната парламентарна комисия и други,- както и основните политически партии, учени и експертни неправителствени организации. В контекста на очакваното решение на ЕК по въпроса дали разпоредителните сделки с гори представляват нерегламентирана държавна помощ, от голямо обществено значение е какви са възможностите, правните условия и политическата воля за бъдещи действия по казуса.

Дебатът ще бъде излъчен на живо от интернет страницата на Пресклуба на БТА.

Share