Пирин_от_Попови_ливади_до_Яворов_Синеморец_2015 135

Снимка: Анета Тарсанкова

София, 13 юли 2016 г. – Днес или утре, в рамките на 40-та сесия на Комитета за световното природно наследство на ЮНЕСКО, която се провежда в Истанбул, ще бъде прието решение на международната организация за Национален парк Пирин, част от обектите в списъка за световно природно наследство на ЮНЕСКО, съобщава Kоалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“, в която членува и Асоциация на парковете в България.

В проекта за решението, публикувано на сайта на ЮНЕСКО, се изразява тревога от случващото се в Пирин и се настоява новият план за управление да не бъде приеман, преди да бъде одобрен от ЮНЕСКО и Международния природозащитен съюз (IUCN) и да бъде подложен на екологична оценка.

Kоалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“. подкрепя решението на ЮНЕСКО, но ще настоява в случай на неизпълнение на решението Пирин да влезе автоматично в списъка на застрашените обекти, каквито бяха предишните решения на комитета.

„Решението, макар и закъсняло, е действие в правилна посока. За първи път ЮНЕСКО взема мерки, преди да са се случили необратими, негативни промени на територията на националния парк“, коментира Любомир Костадинов от WWF. Тъй като става въпрос за обект от световното наследство на ЮНЕСКО, вниманието на международната общност е съсредоточено върху най-важния документ за бъдещето на Национален парк – новият му план за управление. За наше учудване, въпреки че проекторешението за Пирин е в услуга на българската държава и на самия национален парк, неговото приемане се поставя под въпрос от Казахстан, без да са посочени основания за това. Надяваме се, че отварянето му за обсъждане няма да опорочи качествената преработка на плана за управление на парка и да включи държавата ни в групата на тези, които нямат политическа воля и сила да опазват природните си богатства. България не е част от комитета и няма право на глас, но е изпратила солидна делегация, начело със заместник-министъра на околната среда и водите Бойко Малинов. Припомняме, че проектът за нов план за управление на Национален парк Пирин, изготвен от фирма Пролес Инженеринг, беше внесен за трети път в Министерство на околната среда и водите, което го връща за доработка поради пропуски и нередности. Проектопланът предвижда увеличаване с 14 пъти на зоната за ново строителство, особено около ски зона Банско. Зоната за масов туризъм скача 3 пъти. Разрешава се и стопанска сеч върху 60% от територията на парка.

В Истанбул е и делегация на международната природозащитната организация WWF, която се бори за опазване на емблематични обекти от световното природно наследство. Представителите на WWF намясто изразиха задоволство от решенията на Комитета за бариерния риф край Белиз и Национален парк Селус в Танзания и изказаха надежда за подобно развитие и когато се обсъждат европейските обекти – Беловежката гора в Полша и Национален парк Пирин в България.

Следете дискусиите наживо от Истанбул:

http://whc.unesco.org/en/sessions/40com/#live

Проекторешението за Пирин на ЮНЕСКО:

http://whc.unesco.org/archive/2016/whc16-40com- 7B-en.pdf (на стр.175)

Източник: http://forthenature.org

Share