happy_forest_by_shantasphotos-d4ggeqmНа 20 април 2016 г. от 11.00 ч. в гр. Ботевград в малкия салон на Народно читалище „Христо Ботев” ще се проведе публична дискусия на тема: „Опазването на горите – основен ресурс за повишаване качеството на туристическия продукт”. Гост-лектори ще бъдат представителите на Асоциация на парковете в България.

Темите, които ще бъдат представени дават отговор на въпросите:

–          Защо горите са важен туристически ресурс и дали всяка гора може да бъде обект на туризъм?

–          Кои гори са с висока консервационна стойност и как да ги опазим?

–          По какъв начин всеки един от нас може да даде своя принос за опазването на гората?

През последните години темата, свързана с опазването на горите, е изключително чувствителна, тъй като горите освен, че са природен, културен и туристически ресурс, те са и важен фактор, за запазване на водните ресурси, за осигуряване поминъка на гражданите, особено в малките населени места в България. Задоволявайки потребностите на обществото, гората е изправена пред редица заплахи и проблеми, като прекомерните сечи – голяма част, от които се добиват законно, липсата на отговорни лесовъдски принципи, липсата на капацитет и образование на служителите в контролния горски сектор, липсата на система за наказания при идентифициране на нарушения, липсата на прозрачност на информация за нарушенията в горите, неприлагане на законите в срок. Тези заплахи се забелязват най-вече в райони със значителен горски фонд, какъвто е Община Ботевград.

Загубата на горски масиви е сериозен проблем и за туристическия сектор, тъй като те представляват ценен природен ресурс и определящ фактор при развитието на устойчив и отговорен туризъм. Освен обект за рекреация, горите допринасят за повишаване на пейзажната атрактивност и развитие на специализирани видове туризъм с фокус към дивата природа. Липсата на синхронизиране на усилията, контрол и неадекватна намеса от страна на институциите при опазване на горите се отразява изключително негативно и върху качеството на предлагания туристически продукт. Вече е отчетено от туристическия бранш, че стихийното и непланомерно презастрояване на Черноморието и някои планински региони (включително застрояване в границите на защитени територии), са довели до безвъзвратно унищожаване на публичен ресурс, в т. ч. ценни горски екосистеми, което от своя страна води до цялостно влошаване на средата за живот.

Целта на настоящата дискусия е задълбочаване на диалога между туристическия бизнес, академичните среди, горския сектор и природозащитните организации, което може да стане единствено чрез задълбочена кампания на високо експертно равнище, с участието на широк кръг заинтересовани страни.

Сред поканените официални гости на събитието са Иван Гавалюгов – кмет на Община Ботевград, инж. Иван Степанов – директор на ДГС Ботевград и  Мартин Тинчев – председател на Об. съвет на Община Ботевград. Петър Канев, изпълнителен директор на Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, ще направи видеозапис на дискусията. Той е културолог,  съосновател и координатор на образователна мрежа „Място за бъдеще”, модератор на сайта  и автор на клиповете и концепцията на youtube.com канала на мрежата.

Координатор на събитието и модератор на дискусията ще бъде д-р Десислава Алексова, главен асистент в Международно висше бизнес училище и активист на Коалиция „За да остане природа в България“.

Дискусията е отворена за студенти, активни граждани, медии, местни организации и представители на заинтересованите институции.

За повече информация:

Десислава Алексова – 0886 347 274

Зорница Стратиева – 0884 073 761

Създадено е и събитие във фейсбук, към което можете да се присъедините: https://www.facebook.com/events/1672998649616983/ .

Share