На 20 април 2016 г. в малкия салон на Народно читалище „Христо Ботев” в гр. Ботевград инж. Тома Белев и инж. Зорница Стратиева, лесовъди от Асоциацията на парковете в България бяха гост-летори на публичната дискусия „Опазването на горите – основен ресурс за повишаване качеството на туристическия продукт“. Събитието беше организирано от д-р Десислава Алексова – главен асистент в МВБУ и активист на Коалиция „За да остане природа в България“ и подкрепено от Гражданско сдружение „Щастливеца“ и Интердисциплинна образователна мрежа „Място за бъдеще“.

На дискусията беше представена връзката между туризма и гората с акцент върху начините, чрез които всеки един гражданин може да даде своя принос за опазване на гората. Официални гости на събитието бяха Иван Гавалюгов – кмет на Община Ботевград, изпълнителният директор на висшето училище – Димитър Димитров и преподаватели, директорът на Исторически музей – Ботевград Тодорка Коцева, директорът на Държавно горско стопанство в Ботевград Иван Степанов, председателят местното туристическо дружество „Венеца” – Добри Доцов. Присъстваха студенти, активни граждани, местни организации и представители на заинтересованите институции, за които темата е от изключителна важност.

Ето тук можете да видите видео от дискусията:  (https://www.youtube.com/watch?v=gW-QJivoRZo&feature=youtu.be)

Share