Свиква се протест в защита на природата през септември

София, 4 август 2016 г. – Коалицията от неправителствени организации и граждански групи  „За да остане природа в България“, в която членува и Асоциация на парковете в България предупреждава, че Министерство на околната среда и водите планира да свика прибързано Висшия си експертен екологичен съвет (ВЕЕС), който да разгледа и приеме проектите за новите планове за управление на Национален парк Пирин и Природен парк Витоша по време на отпускарския сезон.

Планираните дати са 25 август, четвъртък, за Пирин и 31 август, сряда, за Витоша.

Според Закона за защитените територии ВЕЕС е органът, който препоръчва на Министъра на околната среда –  Ивелина Василева, дали да приеме или да върне двата плана. След нейното одобрение плановете отиват за гласуване от Министерски съвет. Фактът, че се свиква заседание на ВЕЕС означава, че МОСВ приема проектите на двата плана и вече е задвижило процедурата по тяхното окончателно одобряване.

Защо се бърза?

И двата проекта за планове за управление не са преминали задължителните екологични оценки и оценка за съвместимост. И двата проектоплана бяха върнати за основно преработване, след като се оказа, че изпълнителят им – фирмата „Пролес инженеринг“ ООД, не е спазил заданието. Може би се смята, че в отпускарския сезон ще остане незабелязан фактът, че проектите не са променени съществено и философията им насърчава интензивната експлоатация на ресурсите на двете ни емблематични планини – Пирин и Витоша.

Какви опасности крият плановете?

Проектът за план за управление на Национален парк Пирин, например, предвижда увеличаване с 14 пъти (!) на зоната за ново строителство в сърцето на планината, както и промишлен дърводобив и сеч върху 60% от територията на националния парк (при 0% сега).

Проектът за план за управление на Природен парк Витоша предвижда строежите на нови ски писти и лифтове, както и нови сгради да се разрешат за 40% от територията на парка (при разрешена сега само подмяна на съществуващите).

Национален парк Пирин и Природен парк Витоша са част от европейската екологична мрежа Натура 2000, а Пирин – и от Световното природно наследство. Разработването на плановете се плаща с европейски средства. До приемането им са в сила сегашните планове за управление на двата парка. Те забраняват ново застрояване и сечи, като следват нормите на Закона за защитените територии, който отразява изискванията на международното законодателство. Сегашните планове все още гарантират запазването на един от десетте най-стари парка в Европа – Витоша, и на Пирин, част от световното наследство на ЮНЕСКО.

Кой иска нови планове за управление, за да може да сече и строи в Пирин и Витоша?

И за Пирин, и за Витоша има засилен инвеститорски интерес за строеж нови ски писти и съоръжения от страна на офшорна фирма, близка до  собственика на една от българските банки. Междувременно в парламента си проправя път и изцяло новият законопроект за концесиите, който предоставя на концесионерите, като този на ски зона Банско в Национален парк Пирин, твърде широки права върху предоставената му от държавата територия. Законопроектът увеличава и срокът на концесиите, като те могат да са практически вечни.

Какво може да направят гражданите?

Национален парк Пирин е изключителна държавна собственост на всички българи, а основната част от Природен парк Витоша е публична държавна собственост. Двата парка трябва да се управляват в интерес на обществото. За да може хората да защитят това свое право, през септември 2016 г. коалицията „За да остане природа в България“ свиква протест за запазване на защитените територии.

dyrvodobiv Star

Share