София, 14 август 2018 г. – Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ заявява, че Министерство на околната среда и водите (МОСВ) е основният виновник за незаконното навлизане на хоро в едно от Седемте рилски езера в опита за поставяне на рекорд за Гинес и за нарушаването на плана за управление на Национален парк Рила.

МОСВ и неговите поделения не са направили проверка за съответствие с режимите на защитените територии на планираното заснемане на филм. Така е била съгласувана и проведена дейност в противоречие с плана за управление на Национален парк Рила, като е допусната и e съгласувана масова проява от 300 души в зоната за ограничаване на човешкото въздействие и в резултат голяма група хора навлиза в езерото Близнака.

По отношение на защитената зона “Рила” от европейската екологична мрежа Натура 2000, министърът на околната среда и водите Нено Димов не е предприел необходимите действия за предотвратяване на отрицателните въздействията върху езерата и другите защитени местообитания от Натура 2000, които според самите оценки на МОСВ са неблагоприятни и с незадоволително екологично състояние. Експертните доклади посочват, че е необходимо спешно ограничаване на туристическия поток, като мярка за решаване на проблема с отрицателното човешко въздействие върху езерата и техните екосистеми.

Беззаконието, създадено от МОСВ в този случай, е само следствие от неговата цялостна досегашна политика на пълно пренебрегване на природозащитното законодателство и научната информация за състоянието на екосистемите на Седемте рилски езера и необходимите действия за опазването им.

Проблемите със Седемте рилски езера започнаха с идеите за мега ски комплекса „Паничище-Езерата-Кабул“. През 2007 г. директорът на Национален парк Рила беше уволнен заради съпротивата си срещу проекта. През 2009 г. лифтът от хижа Пионерска до хижа Рилски езера беше изграден, без да има екологична оценка и въз основа на изтекло и загубило сила разрешително. Лифтът увеличи радикално посетителите в района на езерата до 2500-4000 на ден през летния сезон. Човешкият натиск върху крехките високопланински езерни екосистеми нарасна и това води до застрашаване на тяхното бъдеще.

Седемте рилски езера се затлачват от ерозията по туристическите пътеки, замърсените подпочвени и битови води. Уникалната им фауна е застрашена. МОСВ се страхува от експертен дебат, който въз основа на добри практики от други страни да предложи решение на управлението на човешкото присъствие в района на Седемте рилски езерата, и не предприема адекватни стъпки за опазването им. Това най-добре се видя от извършеното и съгласувано нарушение на режима на Национален парк Рила на 11 август 2018 г.

Допълнително МОСВ през годините на няколко пъти спираше обявяването на защитена зона „Рила-буфер“ от Натура 2000, която има за цел да опазва горите и реките в подстъпите на Национален парк Рила, включително и в зоната под Седемте рилски езера.

Коалицията „За да остане природа в България“ настоява МОСВ да започне да изпълнява законовите си задължения за опазване на природата на България, както и да не допуска налагането на глоби на България от Европейската комисия, като извърши спешно следното:

– Да не се дават повече разрешителни за организиране на други подобни масови прояви, които са в противоречие с плана за управление на Национален парк Рила за територията на Седемте рилски езера и с препоръките, дадени от БАН;
– Да се извършват редовни проверки за спазване на природозащитното, транспортното и данъчно законодателство при превоза на хора към Седемте рилски езера и да се преустанови редовното нарушение на законите и използването на джипове за превозване на хора и туристи;
– Да се разработи приоритетно и в кратки срокове план за управление на защитените зони от Натура 2000, съвпадащи с територията на Национален парк Рила;
– МОСВ и дирекцията на Национален парк Рила да осъществят реална рекултивация на нарушените терени от строителството на лифта и прокарването на пътища за строителството, като разходите за рекултивация бъдат наложени на собственика на лифта по реда на Закона за екологичната отговорност;
– Да се сложат дървени пътеки по най-ерозиралите участъци и да се помисли за други иновативни решения за намаляване на ерозията;
– Да се регулира туристопотокът в зоната на Седемте рилски езера, като се определи максимално допустим дневен брой туристи;
– Министърът на околната среда и водите да отхвърли екологичната оценка на ОУП на Община Сапарева баня, като противоречаща на съдебното решението на ЕС за необявяването на защитена зона “Рила-буфер” от МОСВ;
– Да завърши до септември 2018 г. процедурата за обявяване на защитените зони от Натура 2000 „Рила-буфер” за птиците и местообитанията.

Коалиция „За да остане Природа в България“ предупреждава, че в близките дни ще бъде изнесена информация за безсмислено разпиляване на 600 000 лева бюджетни средства на българския данъкоплатец от страна на МОСВ във връзка със забавеното обявяване на защитената зона от Натура 2000 „Рила-буфер”.

Share