След силна гражданска съпротива срещу одобрението на проект за малък ВЕЦ в Беласица, който би пресушил красивите водопади на р. Камешница, Асоциацията на парковете потърси …

Read More »