Statements and analyzes

Без разрешително се унищожава водопад в парк Беласица

Асоциация на парковете в България, организации от Коалиция „За да остане природа в България”, Българска туристическа камара, инициативата „Зелени закони“, инициативата „Прозрачни планини“, Българска асоциация …

Read More »

Становище на АПБ за проекта на фирма “Пролес Инженеринг” ЕООД за план за управление на Национален парк „Пирин”

Днес в МОСВ, както и до Дирекция национален парк “Пирин” бе внесено становището на Асоциацията на парковете в България по “Проект на план за управление …

Read More »