Становище на АПБ за проекта на фирма “Пролес Инженеринг” ЕООД за план за управление на Национален парк „Пирин”

Днес в МОСВ, както и до Дирекция национален парк “Пирин” бе внесено становището на Асоциацията на парковете в България по “Проект на план за управление …

Read More »