2. Отчет за дейността на АПБ за 2007 г.

3. Отчет за дейността на АПБ за 2008 г.

4. Отчет за дейността на АПБ за 2009 г.

5. Отчет за дейността на АПБ за 2010 г.

6. Отчет за дейността на АПБ за 2011 г.

7. Отчет за дейността на АПБ за 2012 г.

8. Отчет за дейността на АПБ за 2013 г.

9. Отчет за дейността на АПБ за 2014 г.

10. Отчет 10 години АПБ 2003-2014 г.

11. Отчет за дейността на АПБ за 2015 г.

12. Отчет за дейността на АПБ за 2016 г.

13. Отчет за дейността на АПБ за 2017 г.

14. Отчет за дейността на АПБ за 2018 г.

15. Презентация 10 г. АПБ 2003-2014 г.

16. Презентация за дейността на АПБ за периода 2013 -2017 г.

Share