На 19 август в гр. София, консорциумът, разработващ проекта за бъдещ нов план за управление на Национален парк “Рила” ще представи предложенията си. На работна среща в Благоевград на 17 август бяха представени нови зони и режими за управление. На 19 август природозащитници и граждани могат да представят становищата си и предложенията си по този проект, за да може националният парк и за в бъдеще да съхранява ефективно уникалната природа в Рила планина.

Share