Днес в МОСВ, както и до Дирекция национален парк “Пирин” бе внесено становището на Асоциацията на парковете в България по “Проект на план за управление на Национален парк „Пирин” за периода 2014-2023”, разработен от фирма „Пролес Инженеринг“ ООД в рамките на Обществена поръчка № 01135-2012-0003 и публикуван за обществени консултации на 23.06.2015 г. Прилагаме становището сканирано.

Недостатъците на текста са детайлизирани в цитати и данни в общо 38 страници. Тези недостатъци водят до извода, че проектът на фирма “Пролес Инженеринг” ЕООД не може да бъде приет за резултат от труд, изпълняващ изискванията на Обществена поръчка № 01135-2012-0003 и не трябва да бъде приет от възложителя. Текстът не може за служи за ръководство работата на ДНП по управление на НП Пирин до 2023г. и работата по този текст не отговаря на качеството, очаквано от труд, струващ на българските и европейски данъкоплатци 1.7 милиона лева

Share