Тук можете да изтеглите всички необходими формуляри за канидатстване за финансиране по програмата за подкрепящ биоразнообразието бизнес. Тази програма се изпълнява в рамките на проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

От тук може да изтеглите формуларите в .rar формат

Share