Logo_BSCP (2)Асоциация на парковете в България ще проведе информационна среща на 12 юни от 16 ч в Бетахаус (ул „Крум Попов“ 56-58) за програмата за подпомагащ биоразнообразието бизнес (ПББ). Програмата се осъществява от АПБ в рамките на проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Основните условия за проектите, които са допустими за финансиране по програмата за ПББ, можете да видите тук: http://parks.bg/?p=1339

В Бетахаус ще можете да получите консултации по конкретни Ваши бизнес идеи и да зададете своите въпроси.

Share