От 14 юли до 4 август в Градската градина пред Народния театър „Иван Вазов“ Асоциацията на парковете в България представя изложба „Архиви за природа“. Показани са интересни архивни документи за историята на първите закони за опазване на природата в България от 1930-те години, обявяването на защита за територии като Странджа, Витоша, Рила, Пирин, Пловдивските тепета, Побитите камъни и Черноморието – и за борбите за реалното им опазване. Включени са и интересни видове като лешоядите, дивата коза, колхидският фазан и родопското лале в България. От изложбата ще научите и защо Тасос и Самотраки са теми на българската природозащита.

Изложбата е част от проекта http://www.ekoarhiv.bg/ – „Архив за защитените територии в България в помощ на управлението и опазването на околната среда ” на Асоциацията на парковете в България (АПБ). Проектът е финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП за 2009 – 2014 г. http://www.ngogrants.bg/

Share