Четири закона и един план за управление са нарушени за отводняване на резиденцията на МС до Шабленско езеро

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ иска оставката на министъра на околната среда и водите Нено Димов, заради невъзможността той да осигури защита на природата по Черноморското крайбрежие. След като бе изпратен от премиера Бойко Борисов да проверява скандала с Шабленско езеро, министър Димов заяви публично редица неверни твърдения, сред които и че отводнителният канал не е построен през дюни.

Направена проверка от природозащитните организации показва не само, че новият канал е унищожил изключително ценни бели дюни със защитеното растение пясъчна метличина (Centaurea arenaria), но и че тези дюни са картирани и качени на страницата на Агенцията по кадастъра.

Новият канал е многократно по-широк и дълбок от естествения, който досега регулираше нивото на езерото при високи нива. Не съществува „аварийна ситуация“, както каза г-н Димов, която да оправдае унищожаване на цялата езерна екосистема. Съгласно българските закони „аварийна ситуация“ е такава, причинена от човешка намеса. Естественото ниво на езерото не е „аварийна ситуация“, още повече че през първите месеци на годината нямаше проливни дъждове.

След такъв фрапиращ случай, при който заради 40 сантиметра вода в мазето на правителствената резиденция на Шабла са увредени 1600 декара влажни зони и е компрометирано гнезденето на десетки защитени видове птици, единственото разумно действие от страна на премиера е да освободи министър Нено Димов. С действията на РИОСВ Варна и община Шабла и бездействието на МОСВ са нарушени четири закона и един план за управление:

1. чл. 17а на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, забраняващ строителството върху бели дюни;

2. чл.10 ал.4 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, забраняващ строителството на открити технически съоръжения върху плажовете;

3. чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие, изискващ действия, които не са необходими за защитената зона, да се извършват само след преценяване на тяхното въздействие върху целевите за опазване видове и хабитати;

4. чл. 93 на Закона за опазване на околната среда, изискващ действия по пресушаване на земи да послежат на процедура по преценяване необходимостта от ОВОС;

5. Закона за устройство на територията, изискващ за всяко строителство да се издават строителни разрешения, с изкл. на обектите по чл. 151;

6. Режим 3.2.1.1.1. от Плана за управление на Защитена местност Шабленско езеро, който забранява спадане на водното ниво в този период на годината под 0,5 м.н.в.

Непознаването на законите или умишленото прикриване на нарушения от страна на Нено Димов може да има пагубни за природата последствия.

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ припомня, че в момента се гледат промени в Закона за биологичното разнообразие и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, които целят допълнително да отслабят защитата на крайбрежните територии. Някои от тези промени са предложени също от Нено Димов.

Приложение 1: Карта на естественото място за оттичане на Шабленско езеро и прокопания нов канал, довел до екологична катастрофа.

Приложение 2Обединена специализирана карта на морските плажове и видовете дюни на морски плаж „Шабла“ (защитените дюни са в червено).

Share