София, 26 септември 2019 г. – Днес, заседанието по делото пред 5-членен състав на ВАС, което трябваше да разгледа необходима ли е екологична оценка на новия проект на план за управление на Национален парк “Пирин”, беше отложено заради молба от министъра на околната среда и водите.

Заседанието на съда беше насрочено за днес от 10.30 часа във ВАС.

Въпреки че всички страни по делото са редовно призовани 2 месеца преди съдебното заседание, министър Димов оттегля пълномощните на юрисконсултите на Министерство на околната среда и водите, които да го представляват по делото и депозира болничен лист, от който става ясно, че поради стомашно-чревно разстройство той самият също не може да представлява ведомството.

Фактите по отлагането на делото оставят сериозно съмнение за злоупотреба с процесуални права и опит за шиканиране на процеса по установяване на истината за законосъобразността на решението на министъра на околната среда и водите за одобряване на проекта на ПУ на етап преценка по ЗООС и ЗБР.

Природозащитниците припомнят, че по време на управлението на служебния министър на околната среда и водите Ирина Костова бяха предприети стъпки подготвеният проект на нов план за управление на Национален парк “Пирин” да бъде одобрен максимално бързо. Финансираният с европейски средства проект предвижда строителство върху 12 пъти повече площ от националния парк спрямо сега, както и сечи на горите върху 60% от територията на парка.

Служебният екоминистър издаде решение през 2017 г., че проектът на плана за управление не трябва да се подлага на задължителната екологична оценка, което беше обжалвано от природозащитни организации и граждани. Експерти от различни институции, неправителствени организации и Министерство на околната среда и водите (МОСВ) вече изразиха становище, че проектопланът е с ниско качество и не осигурява адекватна защита на Национален парк Пирин, включително като част от Световното природно наследство на ЮНЕСКО и европейската екологична мрежа Натура 2000.

Планът трябваше да бъде отхвърлен, тъй като авторите му не се съобразиха със становище на МОСВ в най-важните му части, касаещи режимите и зонирането. Въпреки това обаче в екоминистерството бе взето политическо решение да се продължи процедурата, която изискваше да се прецени нужна ли е екологична оценка и оценка за съвместимост.

Коалицията „За да остане природа в България“ вижда в действието на министъра неуважение към съда и обществото, затова настоява за неговата незабавна оставка!

Share