Публикуваме бележка на Тома Белев във връзка със заседанието от 28 декември 2017 година Министерски съвет, което прие изменение на плана за управление на Национален парк Пирин. Можете да я прочетете тук: 

https://www.facebook.com/notes/%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2/%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD/1768585249830484/

Share