Докато продължават медийните спекулации за втори лифт, в Пирин се планира строителство

На 10 и 11 януари 2018 г. граждани от София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Казанлък, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Свищов, Сливен, Стара Загора, Хасково, Шумен, а също в Лондон и Брюксел, подкрепяни от коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ ще протестират срещу приетото на 28 декември 2017 г. решение на Министерски съвет за отваряне за строителство на 48% от територията на Национален парк „Пирин“.

Протестът символично открива Свищов, които се събират още днес – на 10-и януари от 17,30 часа и продължава на следващия ден във всички останали градове.

Протестното шествие в София започва да се събира от 18,30 ч. на паметника на Патриарх Евтимий и по бул. „Левски“, „Гурко“ и „Раковски“ ще стигне до Лъва пред НДК.

Исканията на протеста са за отмяна на решението на Министерски съвет от 28 декември 2017 г., с което бяха приети промени, разрешаващи строителство в националния парк, и за оставка на министъра на околната среда и водите Нено Димов, който саботира основната функция на екоминистерството – да опазва природните богатства на България.

Какво е важно да знаем за това решение:
1. То е взето въпреки внесените над 1000 писмени становища и над 100000 писма от граждани от цял свят в защита на Национален парк Пирин;
2. То погазва Закона за защитените територии и Европейската директива за природните местообитания;
3. То застрашава едно от най-ценните природни места в България;
4. То дава зелена светлина за изсичане на вековни гори и мащабно строителство в Пирин;
5. В него липсва предложение за втори лифт;
6. То не е в полза за местните общности, защото всеки устройствен план, приет въз основа на тези изменения, ще бъде незаконен;
7. То не решава проблема с монопола върху стопанската дейност в района;
8. То не решава проблемите с изключителната държавна собственост, породени от системните нарушения на концесионера на ски зона Банско;
9. То не решава проблема с презастрояването и ниските цени на имотите;
10. То създава юридически хаос.

Решението на Министерски съвет отслабва защитата на Пирин, като отваря врати за сечи на вековни гори от бяла и черна мура, ела, смърч и бял бор на възраст между 100 и 500 години. За да бъдат тези гори това, което са в момента – Ноев ковчег на биологичните видове на Европа, те са еволюирали хиляди години, без да бъдат увреждани от човешка дейност. Няма как да има компенсаторно залесяване, което би възстановило пораженията от унищожаването на природата на Пирин. Затова по време на протеста в София, засегната от проблеми с чистотата на въздуха, символично ще се раздадат буркани с чист пирински въздух на всички управляващи с посланието, че „Свят без гори е свят без въздух“.

Уникалните екосистеми на Пирин и особено вековните гори са дом на мечки, вълци, диви кози, редки видове сови и кълвачи, както и на над 70 ендемични растения, от които над 30 се срещат само там и така Пирин притежава най-голямата концентрация от такива видове в България. Протестиращите не са срещу зимния туризъм и ски спорта, но искат това да се случва в синхрон с природата и да не засяга защитените територии. Инвестициите в ските не би трябвало да се концентрират само върху един район.

Развитието на ски спорта минава през нормалното функциониране на Ски зона Алеко в Природен парк Витоша. „Витоша ски“, която е монополист на съоръженията на Витоша, следва да ремонтира и възстанови функционирането им, а Министерството на младежта и спорта да поправи влек „Заека“. Това е позволено, както от сега действащия план за управление на Природен парк Витоша, така и от Закона за горите. С това ще се облекчи и потока от туристи към Банско и другите зимни курорти в България.

Къде ще са протестите:

На 10 януари 2018, сряда
Свищов от 17:30 ч. пред беседката в градската градина: https://www.facebook.com/events/1429166677205306/

на 11 януари 2018 г., четвъртък:

София, 18:30 ч, паметника на Патриарх Евтимий: https://www.facebook.com/events/1356516094476809

Благоевград, 18:30 ч, площад България, (пред Largo Mall): https://www.facebook.com/events/529526374093941/

Бургас, 18:30 ч, Часовника: https://www.facebook.com/events/1712898318773749/

Варна, 18:30 ч, пред Общината: https://www.facebook.com/events/158009134844870/

Велико Търново, 18:30 ч, площад „Майка България“: https://www.facebook.com/events/767857466748588/

Габрово, 18 ч, площад „Възраждане“: https://www.facebook.com/events/992021800949398/

Казанлък, 18 ч, площад „Севтополис“: https://www.facebook.com/events/811140899071241/

Пазарджик, 18:30 ч, „Тортата“: https://www.facebook.com/events/143874302941981/

Плевен, 18:30 ч, пред часовника: https://www.facebook.com/events/995085637297066/

Пловдив, 18:30 ч, площад „Съединение“: https://www.facebook.com/events/839143876210307/

Русе, 18 ч, Паметник на свободата: https://www.facebook.com/events/607902072934698/

Сливенhttps://www.facebook.com/events/2000980796826030/

Стара Загора, 18:30 ч, Синдикален Дом: https://www.facebook.com/events/1389063461205329/

Хасково, 18 ч, площад Свобода: https://www.facebook.com/events/565174607164652

Шумен, 18:30 ч, входа на градската градина: https://www.facebook.com/events/917605431736346/

Лондон, 18 ч, пред българското посолство: https://www.facebook.com/events/204678996775269/

Брюксел, 18:30 ч, площад „Люксембург“: https://www.facebook.com/events/540733562960140/

Share