Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България настоява за оставката на министъра на околната среда и водите Нено Димов след вчерашното окончателно решение на Върховния административен съд (ВАС), което отмени скандалните промени в плана за управление на Национален парк Пирин от декември 2017 г.

Природозащитниците настояват за среща с премиера Бойко Борисов, за да се види кой ще поеме персоналната политическа отговорност за тези нарушения на българското и европейското законодателство и да се обсъдят вариантите за устойчивото развитие на региона.

Коалицията призовава министър-председателя Бойко Борисов да извърши персонална оценка на работата на министър Нено Димов и на директора на Националната служба за защита на природата Мирослав Калугеров заради тяхното дългогодишно въвеждане в заблуждение на правителството за законовата ситуация в Национален парк Пирин и разпоредбите на европейските директиви. Техните грешни представи за европейската екологична мрежа Натура 2000 са залегнали в проектозакона за изменение на Закона за биологичното разнообразие, който в момента е съобразен с европейските директиви, и настояваме проектът да бъде оттеглен и сериозно преработен.

В същото време природозащитниците обявяват своята готовност да работят с всички местни хора около Пирин, които искат да развиват региона си и да печелят от това за благото на децата си, без да разрушават защитената му природа, част от българското, европейското и световно природно наследство. Местните референдуми не могат да решават за противозаконни действия.

Решението на съда е важно по следните причини:

В рамките на 30 страници за пръв път решение на ВАС прави толкова задълбочено и обективно тълкуване на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на изискванията на директивите на ЕС, което ще има пряко отражение не само върху Национален парк Пирин, но и върху всички останали защитени територии, за които се изготвят планове за управление или попадат в защитени зони от Натура 2000.

1. Тълкуването на Министерски съвет (МС) и на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) как Законът за защитените територии разрешава в националните паркове като Пирин да се строят спортни съоръжения е невярно. Законът забранява ново строителство на спортни съоръжения в националните паркове.

2. Обясненията на МОСВ и МС как Законът за биологичното разнообразие не изисква извършването на екологична оценка и оценка за съвместимост с целите на Натура 2000 за плановете за управление на защитените територии са грешни. Законът изисква задължителна екологична оценка на плановете за управление и техните изменения, които предвиждат ново строителство или значимо ползване, като единствена форма за гарантиране участието на обществеността в процесите на взимане на решение за околната среда.

3. Обясненията на бившия вицепремиер Валери Симеонов как ЮНЕСКО е разрешил приемането на план за управление или неговото изменение без екологична оценка не е вярно. От решението на ВАС става ясно, че ЮНЕСКО по никакъв начин не е дал зелена светлина за строителство на ски писти – още една от заблудите на правителството беше разбита.

4. Окончателното решение на ВАС показва, че има смисъл гражданите да са активни. Решението по делото е пример как граждани и неправителствени организации имат по-добро разбиране за разпоредбите на българските закони и европейските директиви от държавните органи. Трябва да отбележим, че осъденото решение на МС е подкрепено от всички правни дирекции на всички министерства и на Министерски съвет (!)

5. Решението на ВАС е поредното потвърждение, че МОСВ и Националната служба за защита на природата (НСЗП) не разбират и не прилагат правилно европейските директиви за екологична оценка и за Натура 2000. Не случайно в момента България е в хоризонтална процедура на Европейската комисия заради общо неспазване на директивите за Натура 2000, на каквато не е подложена нито една друга страна членка. Решението на ВАС е показателно, че са нужни повече професионалисти с високи познания да работят в МОСВ, НСЗП и РИОСВ и е нужна кардинална промяна на техните политики, включително по квалификацията на персонала.

Коалицията „За да остане природа“ благодари на стотиците хиляди български граждани, които дълги години отделяха от времето за себе си и семействата, за да изразят своята позиция в защита на Национален парк Пирин.

Share