Защитена местност „Силистар“ е застрашена от поголовни сечи заради прокарване на нови горски пътища до плажа „Листи“.

На територията на защитената местност са установени прясно отсечени дървета без редовно позволително за сеч, в забранен период за извършване на сечи. Премахнатата растителност е с цел направа на нов горски път, който според Заповедта за обявяване на Защитена местност Силистар, също е забранена дейност.

Заради сериозното увреждане на защитената територия от Асоциация на парковете в България сезирахме Окръжната прокуратура в Бургас. Със сигнала изразихме сериозните си опасения, че извършените действия на територията на Защитена местност Силистар е възможно да представляват престъпления по смисъла на Наказателния кодекс.

С пълното съдържание на сигнала ни можете да се запознаете тук: http://parks.bg/wp-content/uploads/2019/07/Signal_OP_Bugras_Silistar.pdf

Share