Автор на снимката: Нели Дончева

Автор на снимката: Нели Дончева

Асоциация на парковете в България организира четвърто обучение за повишаване капацитета на служителите на структурите и организациите, отговорни за опазването на природата, на защитените територии и НАТУРА 2000 зоните. Обучението ще се проведе в гр. Трявна в периода 30 май – 3 юни 2016 г. Поканени са лектори, които ще представят различни теми, проучвания и тенденции, свързани със защитени територии и видове, с околната среда и с хората.
По време на 5 дневното обучение ще бъдат застъпени теми, свързани с изпълнението на плановете за управление на защитените територии и зони, опазването на горите, престъпленията в защитените територии, сертифициране на горите и ще бъде споделен международен опит в управлението на защитените територии.
В рамките на обучението се събират експерти от цялата страна от Дирекции на национални паркове, Природни паркове, РИОСВ, общини и НПО, които ще участват в общи срещи, образователни курсове и посещение на терен. За участие в обучението се приемат онлайн формуляри до 20.05.2016 г. Регистрационната форма може да намерите тук: http://goo.gl/forms/5fDy5KyZsY
Обучението се извършва в рамките на проект „За Балкана и хората“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. До този момент са обучени 143 експерта от 40 институции и организации.

За контакти:
инж. Тома Белев – 0888 100 373, Председател на УС на АПБ
инж. Зорница Стратиева – 0884 073 761, координатор проект, АПБ

Share