Природен парк Беласица: Контакти

Дирекция на природен парк „Беласица“

Адрес: 2880 – с. Коларово, Община Петрич, ул. „Беласица” № 14

Тел: 07423 / 20 03

Факс: 07423 / 20 03

email: dppbelasica@iag.bgdppbelasitsa@abv.bgdppbelasitsa@mail.bg

http://belasitsa.net/