Национален парк Централен Балкан: Климат

НП „Централен Балкан“ попада в Умерено-континенталната климатична област, Умерено-континенталната и Преходно-континенталната климатични подобласти.

Умерено-континенталната климатична подобласт обхваща основно планинския климатичен район и съвсем ограничено в северната част и Предбалканския климатичен район.

Планинския климатичен район обхваща по-голяма част от територията на НП при надморска височина над 1 000 м.н.р.

Зимата е студена. Средната температура за януари е около 4-6 ° под нулата. Максималната дебелина на снежната покривка в по-ниските части на планината е към средата на фефруари и достига 40-60 см., а за най-високите части на НП към края на март и достига 180 – 220 см.Периода на натрупването на снежна покривка започва от началото на ноември и трае до 15 – 20 март.

Пролета се отличава с късно настъпване , с много голяма облачност и чести мъгли.

Сумата на валежите за март, април и май е средно от 210 – 350 мм. Лятото е хладно.Средната температура за юли е от 10 – 16°, а в местата над 2 000 м.н.р. е още по ниска – от 8-10°.

Есента е със значително по-благоприятен климат.През октомври средния брой на мрачните дни на височина 1 500 – 2 000 м. е около 10-12, а ясните 6-8. Броя на дните с мъгла през същия период е около 10-12. Сумата от валежите за септември, октомври и ноември е между 170 – 280 мм. Зимните валежи са по-малко от летните.

Характерна особеност на климата в НП са честите и силни ветрове.

Особенно характерен климатичен елемент за Парка са бурните южни падащи ветрове през пролетните месеци – т.н. Фьонове. Скороста им през определени периоди стига до 18-20 м/с. В местата разположени южно от НП се наблюдават бороподобни ветрове те носят студено и мразовито време. Посоката предимно е северна а скороста значителна – до 12 – 14 м/с.

НП „Централен Балкан“ притежава изключително суров и неприветлив за тези географски ширини климат – силни на места бурни ветрове, обилни хоризонтални и вертикални валежи и непрекъснати мъгли, ниски температири, честа и значителна облачност.

В това отношение биха могли да се посочат няколко примера.

Във високите над 2 000 м.н.р. части на планината над 150 дни от годината духат силни ветрове със скорост над 10 м./с.

Средна Стара планина е с по висока степен на количество на облачността в сравнение с останалите планински вериги.

Годишния брой на влажните дни /над 30% влажност/ надхвърля 280 особенно за субалпийската част на НП над 1 800 м.н.р.

Уникално за страната е високия брой на дните с мъгла – месечно и годишно. Например на вр. Ботев тези дни надвишават 305 годишно.

НП „Централен Балкан“ е едно от най-валежните места в България. В отделни планински райони на Парка те достигат до 1 300 – 1 350 мм. Годишно.

На най-високия връх на Парка е разположена републиканска метереологична станция която непрекъснато събира данни за промяната на отделни климатични параметри в тази част на странат.