Национален парк Централен Балкан: За туристите

Едно от основните предназначения на НП „Централен Балкан” е туризмът. В съответствие с българското законодателство, в Парка е обособена специална туристическа зона, която е съвкупност от туристически маршрути, туристически обекти и обслужващите ги съоръжения. Общата ѝ площ е приблизително 3 350 ха. В услуга на посетителите са обособени около 670 км туристически маршрути и 25 обекта за подслон – туристически хижи, заслони и ведомствени бази.

В съответствие с целите на Парка, в него се насърчава предимно пешеходния туризъм и се препоръчва ограничаване на броя на нощувките в хижите, попадащи в резерватната зона на Парка. За участъците от маршрутите, попадащи в зоната на резерватите в Националния парк не се разрешава отклонение от обозначените пътеки без специално разрешение от Дирекцията на НП „Централен Балкан”. За любителите на дивата природа, екстремните спортове, ездата и планинския велосипедизъм са разработени специализирани маршрути само на определени места в Парка, за да се намалят неблагоприятните въздействия върху природата. На територията на Националния парк има маршрути за наблюдение на птици, растения и едри бозайници, маршрути за фотолов, общоопознавателни, културно-исторически, пещернячески, алпийски маршрути, за ски рали, за велотуризъм, за конен туризъм и други.

През Парка преминават множество пешеходни туристически маршрути в летен и зимен вариант, разположени от северната и южна части на главното било в Парка. Някои от тях пресичат строго охранявани природни резервати. Отделни хижи служат като предимно входни или предимно изходни. Като входни хижи се очертават „Хайдушка песен”, „Добрила”, „Момина поляна”, като изходни – „Рай” и „Ехо”. Пътеките, по които преминават първостепенните туристически маршрути са маркирани и обезопасени.

От север изходни пунктове за пешеходен туризъм са с. Черни Вит, с. Рибарица, с. Чифлик, с. Черни Осъм, гр. Априлци и м. Лъгът. Маркираните туристически маршрути там са общо 16 на брой. От южната страна изходни пунктове за Парка са с. Антон, гр. Клисура, с. Розино, с. Христо Даново, гр. Сопот, гр. Карлово, гр. Калофер, с. Тъжа, с. Габарево и с. Скобелево, като оттам тръгват 9 маркирани туристически маршрута. По централното било през Парка преминава Международен планински маршрут Е-3 (Атлантически океан – Карпати – Стара планина – Черно море), известен с отсечката си в България като „Ком – Емине”.

На територията на Парка са разположени около 21 туристически хижи, които се стопанисват от Български туристически сьюз (БТС). Освен това са изградени и бази за ползване при лоши метеорологични условия. Изградена е и се поддържа система за краткотраен отдих в Парка, състояща се от места за бивакуване, места за палене на огън с обособени кътове за почивка, места за почивка, погледни места и обособени входни места към Парка.

Наличието на скални масиви и стени създава много добри условия за алпинизъм. Най- популярни сред алпинистите са скалите в района на вр. Купена, Северен Джендем, скалите на х. „Рай” и др. Над х. „Плевен” се провежда алпийско ски рали, ледено катерене. Стара планина предлага донякъде условия и за ски спорт. Ски писти с портативни ски влекове има при х. „Момина поляна” и х. „Бенковски”. Единствената регламентирана ски писта е при х. „Плевен”. През лятото при х. „Амбарица” се устройват спортна площадка и волейболно игрище. При х. „Хайдушка песен” се ползва плувен басейн с минерална вода.

За привличане вниманието на посетителите са изградени кътове за отмора, възможности за наблюдение на красиви гледки и обекти. Изградена е необходимата обслужваща структура и информационна база. Информация за НП „Централен Балкан” и посетителски услуги се предлагат главно в хижите и в районите за отдих около Парка. Разстоянията между населените места и границите там са достатъчно малки и позволяват осъществяването на краткосрочни (еднодневни или няколкочасови) престои в Парка. Повече информация за туристическите услуги в Национален парк „Централен Балкан” може да бъде намерена в специалните информационни центрове, които са създадени в партньорство между Парковата дирекция, местни общности и НПО. Освен предоставяне на информация, в тях се извършва природозащитна и образователна дейност. Такива центрове има в Габрово, Калофер, Черни Осъм и Клисура. За сигурността на посетителите в Парка се грижат местните отряди на Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК. Чрез тях могат да се ангажират и планински водачи за Парка.