Национален парк Рила: Контакти

Дирекция Национален парк “Рила” – централен офис
ул. “Бистрица” 12 В , п.к. 56,
кв. “Вароша”,
Благоевград 2700

тел: 073 / 80 538
тел /факс: 073 / 810 23

email: nprila@infonet.tehno-link.com
www.rilanationalpark.org

Директор: моб. 048/ 862106
Зам. Директор: моб. 048/ 862101
Тел.: 073/ 80537, 805 38, Факс 073/ 235 60
на разположение моб.: 048 / 863160

Паркови участъци:

1. Парков участък”Благоевград”
2700 гр. Благоевград, кв. “Вароша”, ул. “Бистрица” 12 В , ПК 56
Началник сектор: моб.: 048 / 862102

2. ПУ ”Белица”
2780 гр. Разлог, ДНП”Рила”- П.К.-16, Тел.: 0747/6477
Началник сектор: моб.: 048 / 862103; 048 / 886685

3. ПУ ”Якоруда”
2790 гр. Якоруда, Ул. “Хаджи Никола Вардев”№1, Тел.: 07442/2298
Началник сектор: моб.: 048/862104; 048/ 887423

4. ПУ ”Белово”
4470 гр. Белово, Ул. “Иван Вазов”№89, Обл. Пазарджишка, Тел.: 03581/3824
Началник сектор: моб.: 048 / 862105

5. ПУ ”Костенец”
2030 с. Костенец, ДЛ”Вили Костенец”, Тел.: 07144/5060
Началник сектор: моб.: 048 / 862107

6. ПУ ”Боровец” 2010
2010 Боровец, Планинска спасителна служба – Боровец, Факс: 07128/ 292
Началник сектор: моб.: 048 / 862108; 048 / 887424

7. ПУ ”Бели Искър”
2000 гр. Самоков, ул. “Софийско шосе”№20, Тел.: 0722/26785
Началник сектор: моб.: 048 / 862110; 048/ 887329

8. ПУ ”Говедарци”
2000 гр. Самоков, ул. “Софийско шосе”№20, Тел.: 0722/26785
Началник сектор: моб.: 048 / 863161; 048 / 888361

9. ПУ ”Дупница”
2600 гр. Дупница, Ул. “Самоковско шосе”№2, Тел.: 0701/25650
Началник сектор: моб.: 048/862140; 048 / 887442

Резерват “Риломанастирска гора”
Паркова охрана: моб.: 048 / 862090

Посетителски Център ”Паничище”
Експерти: тел.: 0707 / 3302