Природен парк Рилски манастир: Контакти

ДПП „Рилски манастир“

Ул. “Бенковски” № 2, ет. 3 и 4
гр. Рила 2630
Обл. Кюстендил

тел./факс: 07054 22 93
e-mail: dpprilski_manastir@dag.bg
www.parkrilski-manastir.com