Природен парк Сините камъни: Контакти

Дирекция на Природен парк Сините камъни

ул. Орешак 15А, ПК 122
8800 Сливен

тел./факс: (044) 22926
тел.: (044) 38632
email: dppsinite_kamani@abv.bg

Сините камъни са най-красивата, най-романтичната част от Източна Стара планина. Всеки дол, всеки извор, всяка гънка от тях разкриват най-разнообразни и живописни гладки, разказват за духовността и живота на хората, заселили се тук още от дълбока древност.

Няма пътешественик от далечното минало и до сега, който да е посетил Сините камъни и да не е останал възхитен, да не е пожелал да се върне отново тук, сред този свят, разтворил гостоприемно вратите си.

Многобройните вирове, водопади, причудливи пещери, гъстите гори и недостъпните скали с множеството орхеологически паметници и исторически места определят Природен парк „Сините камъни“ като място за многостранна туристическа, изследователска и образователна дейност.

Дирекцията на Природен парк „Сините камъни“ Ви очакват и приветстват с „ДОБРЕ ДОШЛИ!“