Природен парк Странджа: Контакти

Дирекция на Природен парк Странджа
ул. “Янко Маслинков” № 1
гр. Малко Търново 8350

Тел.: 05952/ 28 96, 22 29
Тел. Факс: 05952/ 29 63
email: strandja_park@abv.bg